Partnerzy

Instytut Kultury Miejskiej (GDAŃSK)

Instytut Kultury Miejskiej działa na styku kultury i innych sfer życia miasta. Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są nowe zjawiska w kulturze oraz te projekty kulturalne, które angażują mieszkańców i docierają do nowych grup odbiorców. Celem instytutu jest wzmacnianie sieci powiązań kultury z innymi obszarami życia mieszkańców. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura - to obszary działania instytutu. IKM kontynuuje, zainicjowane w czasie kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zmiany na rzecz zwiększania roli kultury w życiu miasta.
 


Warsztaty Kultury (LUBLIN)


Warsztaty Kultury to innowacyjna lubelska instytucja kultury, realizująca międzynarodowe projekty, głównie we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej (L² - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Siła Sztuki, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego) oraz duże wydarzenia w przestrzeni miejskiej (Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Carnaval Sztuk-Mistrzów). Warsztaty prowadzą działalność galeryjną w obszarze sztuki współczesnej, edukacyjno-animacyjną (m. in. autorskie programy Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury) i wydawniczą (miesięcznik wymiany idei „kulturaenter.pl”). Członek sieci Trans Europe Halles.


Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Fabryka Sztuki w Łodzi jest instytucją kultury usytuowaną na terenie dziewiętnastowiecznych fabryk na Księżym Młynie. Stworzyły ja wspólnie Łódź Art Center (ŁAC), Stowarzyszenie Teatralne Chorea i Urząd Miasta Łodzi w styczniu 2007 roku. W swoich działaniach Fabryka skupia się przede wszystkim wokół teatru, sztuki najnowszej i edukacji artystycznej. Fabryka Sztuki realizuje cykliczne projekty edukacyjne, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Łodzi. Jest organizatorem wykładów i spotkań z artystami i czołowymi ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki, seminariów oraz warsztatów. Fabryka Sztuki realizuje także projekty muzyczne i koncerty. Kolejnym ważnym elementem działalności Fabryki Sztuki jest współorganizowanie dużych międzynarodowych projektów artystycznych przygotowywanych przez Łódź Art Center (Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi o Łódź Design Festival) i Choreę ( Retro/Per/Spektywy: Chorea. Festiwal Teatralny). Ostatnim obszarem aktywności prowadzonej w ramach Fabryki Sztuki są działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości w kulturze, rozwój przemysłów kreatywnych.

 

Topografie (ŁÓDŹ)

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Topografie realizuje projekty kulturalne, rozrywkowe i naukowe, które mają odczytać Łódź na nowo i pomóc mieszkańcom zbudować pozytywną relację ze swoim miastem.

W tym celu stowarzyszenie prowadzi niezależne centrum kultury Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ (www.prexer.org), organizuje gry miejskie, Festiwal Kultury Miejskiej Miastograf (www.miastograf.pl), projekt gromadzenia historii mówionych "Archiwum Pamięci Łodzian" oraz akcje związane z fotografią Lomo.

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działa w ponad 100 państwach na całym świecie i realizuje swoje cele w wielu obszarach, w tym w sztuce, edukacji, nauczaniu języka angielskiego, nauce i sporcie, umożliwiając tym samym nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i budując zaufanie między Zjednoczonym Królestwem i innymi krajami. W ciągu ostatniego roku, w przedsięwzięciach British Council wzięło udział bezpośrednio ponad 18 milionów ludzi na całym świecie, a kolejnych 650 milionów dowiedziało się o nich drogą internetową, radiową i telewizyjną.

British Council w Polsce
Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności przydatnych w jednoczącej się Europie.

Kultura i Sztuka
Sztuka jest wyrazem dążenia społeczeństw do wzajemnego zrozumienia i ekspresji, i to właśnie dlatego British Council przywiązuje do niej wielką wagę. Niezależnie od tego, czy jest prowokacyjna, piękna, czy tragiczna, oferuje nam przeżycie czegoś nowego i głębokiego, jest nowym doświadczeniem, które zawsze wzbogaca nasze wnętrze, otwiera nową perspektywę i pozwala dostrzec podobieństwo w inności. Realizując nasze programy zapraszamy do współpracy najlepszych brytyjskich artystów i specjalistów, oferując im możliwość prezentowania oraz współtworzenia innowacyjnych wydarzeń i prac w Polsce. Zależy nam na rozwijaniu międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Wielką Brytanią i innymi krajami na wszystkich polach sztuki: architektury, sektorów kreatywnych, tańca, designu, teatru, mody, filmu, literatury, muzyki i sztuk wizualnych. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z młodymi, kreatywnymi i społecznymi przedsiębiorcami, których wspieramy otwierając przed nimi nowe możliwości współpracy oraz zachęcając do utrzymywania kontaktu i realizowania nowych, wspólnych projektów niezależnie od nas. Nasz program opieramy na wzajemnym zaangażowaniu obu stron (polskiej i brytyjskiej), wykorzystaniu nowych technologii oraz aktywnym udziale publiczności, którą prowokujemy do wspólnego działania i odbioru sztuki.

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>