O nas

FUNDACJA IMPACT WSPIERA PROCESY ROZWOJU PUBLICZNOŚCI SEKTORA KULTURY.

Fundację Impact współtworzą Agnieszka Wlazeł i Agata Etmanowicz, które łączy długoletnie doświadczenie pracy w kulturze, pasja do sztuki, a także przekonanie, że sztuka potrzebuje publiczności, a publiczność sztuki. Dlatego, od 2011 roku, eksperci Impactu szkolą i wspierają procesy rozwoju instytucji i organizacji kultury, przyczyniając się do budowania publiczności dla sztuki (nie tylko) w Polsce.

Impact powstał na początku 2008 roku. Organizował wydarzenia artystyczne z wielu dziedzin sztuki, inicjując współpracę artystów i animatorów kultury krajowych i zagranicznych, podejmując działania inspirujące aktywne uczestnictwo w kulturze i wpływając na integrację społeczną -  OFF/ON Warszawa Europejski Tydzień Filmowy, festiwal re:wizje sztuki, ogólnopolska akcję "Temat: rzeka". Impact jest współzałożycielem międzynarodowej platformy River//Cities.

W 2011 roku Fundacja Impact skupiła się na promocji w Polsce koncepcji Audience Development. Od tego czasu organizujemy konferencje, warsztaty, pracujemy indywidualnie z instytucjami kultury, tworzymy materiały wspomagające procesy rozwoju publiczności instytucji kultury (trzy publikacje o rozwoju publiczności, krótkie filmy z dobrymi praktykami, narzędzia do badania publiczności m.in. lokalizator).

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

Agata Etmanowicz - Prezes

Podwójny agent ☺ W latach 2003-2007 była związana z Punktem Kontaktowym ds. Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnym za koordynację i promocję Programu Unii Europejskiej w dziedzinie kultury - "Kultura 2000" (obecnie: "Kultura 2007-2013") w Polsce.
Była także przedstawicielem Ministerstwa Kultury w Komitecie ds. Kultury Rady UE (2004-2006) oraz Grupie Roboczej ds. Audiowizualnych Rady UE (2005).
Pracowała jako przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym programu UE w dziedzinie kultury - Kultura (2007-2013) i Programu Europa dla Obywateli oraz współpracowała z MKiDN jako ekspert w grupie roboczej ds. maksymalnego wykorzystania potencjału przemysłów kultury i przedsiębiorstw kreatywnych.
Jest autorką i współautorką kilku publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu tzw. polityki kulturalnej UE, przemysłów kreatywnych, finansowania oraz prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z różnych dziedzin sztuki oraz edukacji kulturalnej. Współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultuje projekty.
Przez prawie pięć lat była związana z Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie, gdzie odpowiadała m.in. za koordynację współpracy międzynarodowej.
Obecnie związana z Fabryką Sztuki w Łodzi, z którą współtworzy Art_Inkubator z którym prowadziła polską części projektu Engine Room Europe realizowanego ze środków Programu Kultura (2007-2013) we współpracy z dwunastoma innymi centrami artystycznymi należącymi do sieci Trans Europe Halles. Z ramienia Fabryki Sztuki koordynowała także w Polsce ogólnoeuropejską kampanię we are more, którą prowadziła Culture Action Europe w strategicznym partnerstwie z European Cultural Foundation. 

 

Agnieszka Wlazeł - Wiceprezes

Manager kultury, fotograf i filmowiec. Absolwentka UW (Animacja Kultury) i European Diploma in Cultural Project Management – dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli realizowanego we współpracy z europejskimi instytucjami kultury. W kulturze pracuje od ponad 25 lat, działa społecznie od ponad 30. Koordynator projektów kulturalnych: interdyscyplinarnych, filmowych, tanecznych i edukacyjnych finansowanych z wielu źródeł polskich oraz europejskich a także m.in. przez Asia-Europe Foundation. Przez piętnaście lat Wiceprzewodnicząca Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce. Pomysłodawca i szef wielu projektów filmowych i festiwali, także wiceszef dwóch Światowych Festiwali Filmowych UNICA. Nagrodzona Złotym Medalem Światowej Unii Filmowej UNICA za całokształt działalności, srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.Dyrektor Festiwalu re:wizje sztuki (www.rewizjewarszawa.pl) oraz Dyrektor OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego (www.offon.org). Od 2005 r. autorka wydarzeń artystycznych nad Wisłą i inspiratorka działań zmierzających do rewitalizacji przestrzeni nadwodnych w Warszawie. Pomysłodawca i członek Zarządu River//Cities – międzynarodowej platformy współpracy organizacji kultury miast nadrzecznych (www.river-cities.net). Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz EACEA Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej. Jej pasją jest rozwój widowni – audience development. z którego prowadzi warsztaty m.in dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Stymulatorka procesów rozwoju publiczności (audience development) z doświadczeniem pracy w tym zakresie w Wielkiej Brytanii (National Museums Liverpool, The Hepworth Wakefield i Aberdeen Performing Arts). Obecnie pracuje nad doktoratem z angażowania publiczności na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii.

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>