O Rozwoju Widowni

Rozwój Widowni (ang. Audience Development) to nieznana w Polsce, a szeroko stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii, metoda - sposób pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych.

Rozwój Widowni to (w dużym uproszczeniu) marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ - ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie i budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej.

Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: odbiorcy działań, goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy.

Audience development to nie kilka uniwersalnych recept, to długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio i są spójne z wizją i misją organizacji.

Arts Council England :
„Termin Rozwój Widowni opisuje działalność, której celem jest odpowiadanie na potrzeby istniejącej i potencjalnej widowni oraz wspieranie organizacji zajmujących się sztuką i kulturą w rozwijaniu istniejących już relacji z publicznością."

Rozwój publiczności w praktyce: Warsztaty w Lublinie from Fundacja Impact on Vimeo.

 

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>