Aktualności
Poprzedni Następny
Powrót

Wrocław 2016 - rekrutacja do projektu Audience Development


Wersja PDF do druku


AUDIENCE DEVELOPMENT DLA WROCŁAWIA 2016
AKCJA 2015


WPROWADZENIE
Audience development (budowanie, rozwój publiczności) to szeroko stosowana w państwach anglosaskich metoda - sposób pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, która skoncentrowana jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych.
To długofalowy, dynamiczny, zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej.


O PROJEKCIE
Projekt organizowany w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 skierowany jest do pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - niezależnie od stanowiska, miejsca pracy - do wszystkich tych, którym zależy na lepszym funkcjonowaniu organizacji, świadomym i strategicznym budowaniu relacji z publicznością.

Na podstawie zdefiniowanych problemów i celów stworzony zostanie program dostosowany do potrzeb każdej organizacji/instytucji biorących udział w projekcie uwzględniający szkolenia, indywidualne konsultacje oraz warsztaty dla pracowników poszczególnych organizacji prowadzone przez ekspertów polskich i brytyjskich (http://www.rozwojwidowni.pl/10_nasi_eksperci).


Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w wybranej organizacji w dowolnym państwie europejskim.
Eksperci pomogą także w stworzeniu planów rozwoju publiczności, które mają być efektem uczestnictwa w projekcie w 2015 roku. Na ich pomoc przy wdrażaniu planów rozwoju publiczności będzie można liczyć w 2016 roku.


Wstępny plan pracy w ramach projektu:
Nabór do projektu - do 13 lutego
• Poinformowanie o wynikach rekrutacji: 20 lutego
• Pierwsza wspólna sesja warsztatowa (2 dni): 18.03 i 19.03
• Pierwsza sesja indywidualnych konsultacji - do 3 kwietnia
• Wspólne spotkanie robocze wszystkich uczestników (jedno popołudnie) - przełom maja i czerwca
• Druga sesja indywidualnych konsultacji - do 15 czerwca
• Druga sesja warsztatowa “obóz letni” (5 dni) - lipiec (dokładny termin zostanie uzgodniony z uczestnikami)
• Trzecia sesja indywidualnych konsultacji - wrzesień/październik
• “Dni otwarte z audience development” (warsztaty i konsultacje, prezentacje wyników udziału w projekcie) - listopad
• Wspólne spotkanie robocze wszystkich uczestników: podsumowanie i ewaluacja (1 dzień) - grudzień

+ Zaplanowanie i odbycie wizyty studyjnej w wybranej organizacji w Europie. Pobyt do 5 dni, wizyty będą realizowane od początku sierpnia do 15 grudnia.


REZULATY UCZESTNICTWA
Udział w projekcie będzie możliwością na spojrzenie na codzienną pracę z nieco innej perspektywy, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, a także sięgnięcie po świeże inspiracje i nawiązanie kontaktów dzięki współpracy z ekspertami oraz zagraniczne wizyty studyjne.

Konkretnym, mierzalnym efektem projektu ma być poprawa funkcjonowania całych organizacji w obszarze pracy z publicznością (także poprzez stworzenie strategii/planów budowania publiczności oraz monitorowanie i pomoc w ich wdrażaniu w kolejnych latach).

ORGANIZATORZY
Projekt współorganizowany jest przez Fundację Impact i Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Warunki uczestnictwa
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz z wyjaśnieniem motywów włączenia się do projektu oraz spodziewanych efektów udziału w projekcie)
2. zobowiązanie się do czynnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych
3. znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (ze względu na warsztaty i konsultacje prowadzone także przez fachowców zagranicznych)
4.
główne miejsce działalności organizacji/instytucji: Wrocław, woj. dolnośląskie


Prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej do 13.02.2015. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną wybrani przez zespół projektowy (przedstawiciele organizacji partnerskich). Głównymi kryteriami oceny będą: deklarowany poziom zaangażowania, diagnoza problemów oraz potencjalne korzyści z uczestnictwa w projekcie dla przyszłego rozwoju publiczności w danej organizacji/instytucji.

Link do formularza on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1K2g2c41_FHiN29fJqz2E08d2gvx-GNOThSFU20xAX2k/viewform?usp=send_form

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>