Aktualności
Poprzedni Następny
Powrót

Podsumowanie wydarzenia Sztuka dla Widzów 2014 w Warszawie

 

Podsumowanie konferencji i warsztatów Sztuka dla Widzów 2014 w Warszawie

 

Oto wnioski jakie uczestnicy wyciągnęli dla siebie, i co zapamiętali, z treści wydarzenia:

 

"Budowanie widowni "na 2 nogach" komercyjna i artystyczna; dialog z publicznością, społecznością, wyjście z roli wszystko wiedzącego eksperta; zintegrować działania promocyjne, najgłupsze pomysły mogą być najlepsze."


"Jeden podstawowy i najważniejszy - konieczność myślenia o rozwoju widowni, w dodatku nie tylko jako o misji, ale i strategii marketingowej przynoszącej wymierne korzyści."


"Przede wszystkim kwestie związane z budowaniem strategii organizacji/instytucji i w jej ramach dopiero myślenie o działaniach i odbiorcach/publiczności. Z moich doświadczeń wynika, że w Polsce w instytucjach dzieje się to w małym zakresie a w organizacjach pozarządowych praktycznie wcale, to oczywiście skutkuje brakiem długoterminowych planów, działań, długoterminowej ewaluacji itp... Drugi ważny element - obecność w społeczności lokalnej i jak to się przekłada na kontakt z odbiorcami/publicznością - wyniki badań z Urzędu m.st. Warszawy pokazały kilka ciekawych zjawisk - np. niezwykle pozytywną ocenę oferty kulturalnej na Pradze Płn. przy jednoczesnym nikłym poziomie uczestnictwa lokalnej społeczności w tej ofercie..."


"Działania, które podjął Jędrzej Swaton w Teatrze Nowym w Łodzi - komputeryzacja organizacji widowni. Wielość działań promocyjnych w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Formy finansowania Fundacji Krystyny Jandy - Och Teatru i Teatru Polonia. Ukierunkowanie uczestników Nocy Kultury przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Uporządkowanie uczestników zdarzeń inaugurujących działalność Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizowanie widowni przez Paula Bogena podczas występów jego teatru w USA - losowanie auta."


"Przykład Teatru Polonia jako instytucji kultury zarabiającej na swoje utrzymanie - możliwe źródła zarabiania funduszy przez inicjatywy/instytucje kultury - realna alternatywa dla finansowania z grantów."


"Badania dzielnicy, kto nie korzysta z oferty i dlaczego? Szkolenia z obsługi klienta. Przypomnienie o sporządzaniu jedno lub dwutygodniowego raportu sprzedaży. Stworzenie klubu przyjaciół. Częsta analiza raportu strony internetowej."


"1. Kilka inspirujących casów dot promocji/marketingu; 2. kilka prawd dot. zarządzania ogólnie; 3. przeświadczenie, że na podobne warsztaty powinny chodzić całe organizacje :); 4. kilka ciekawych przykładów narzędzi (badania, promocyjnych i marketingowych)."


"1. Konieczność stałego monitorowania naszej publiczności 2. budowanie programu będącego wypadkową pomiędzy potrzebami publiczności i zachowaniem poziomu artystycznego 3. potrzeba jasnego określenia misji instytucji, stanowiącej punkt wyjścia dla późniejszych działań 4. każde wydarzenie wymaga indywidualnej strategii promocyjnej i analizy pod kątem docierania do publiczności."


"Dywersyfikacja dochodów instytucji!"


"Niekonwencjonalne sposoby promocji; zaangażowanie w zdobycie widza-sąsiada; istota komunikacji; dbałość o widza, którego już mamy a nie tylko tego o którego się staramy; "motywacja osobista"."


"Właściwa komunikacja kluczem do sukcesu, przykłady słuchania potrzeb potencjalnych odbiorców naszych działań (zwłaszcza te przedstawione przez ECS), promocja wymaga współpracy z wieloma działami instytucji."


"Publiczności mają głos na który trzeba reagować a nie ignorować (kwestia naturalna dla biznesu a odkrywcza dla instytucji publicznych i ngo) - publiczności są różne i podobno wartościowy projekt znajdzie swoją publiczność; najlepiej dywersyfikować źródła przychodów - trzeba stworzyć, wracać do niego, analizować długofalowy plan strategii instytucji i finansowy. Najczęściej na biznes planie się kończy. Do tego trzeba mieć wyartykułowaną :-) wizję i misję - są obiektywne metody badania publiczności (tylko nie ma know how)."


"Komunikacja, współpraca, zespół, planowanie, dbanie o publiczność, którą już mamy."


"Sposoby finansowania kultury nie ze środków publicznych, sposoby budżetowania instytucji (centered budget), wyniki badań u.m. dotyczące kultury w warszawie."


"1. Należy wychodzić bezpośrednio do widza, znaleźć odpowiedni model komunikacji. 2. Wszyscy pracownicy instytucji powinni być zaangażowani w projekty i każdy z nich powinien mieć kontakt z widzem 3. Bardzo ważne jest badanie potrzeb i ogólny profil widza 4. Każdy projekt po zakończniu powinien być poddany ewaluacji."


"- otwartość - empatia - najpierw ludzie w organizacji/instytucji, potem cała reszta - "nie outsorcuje się" oczu (P.Wojciechowski) - co możemy dać naszym odbiorcom."


"1. angażowanie publiczności w realizowane przedsięwzięcia (tworzenie sztuki z ludźmi i o ludziach 'stąd'); 2. komunikacja to podstawa; 3. dostarczanie ludziom dodatkowych emocji, poza tymi, które dostarcza im sztuka; 4. łączenie ofert; 5. spójna koncepcja na instytucję i planowanie są niezwykle istotne."


"1. przeprowadzanie badań publiczności; 2. konieczność robienia tego na bieżąco; 3. ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników; 4. należy słuchać krytyki; 5. ważny jest bezpośredni kontakt z publicznością."


"- profesjonalizm; - miłą atmosferę sprzyjającą komunikacji z uczestnikami i prowadzącymi; - wolę przekazania wiedzy przez prowadzących; - konkretna wiedza związana z tematyką warsztatu; - bardzo dobra organizacja czasowa i logistyczna wydarzenia'."

 

"1. W Europie Wschodniej w sektorze art. jest przerost funduszy publicznych nad własnym zarabianiem pieniędzy; 2. Sektor art. jest mało otwarty na zagadnienia biznesowe; 3. W Polsce mało popularny jest membership; 4. Proces budowania publiczności nigdy się nie kończy."

 

foto Paula Patocka i Agnieszka Wlazeł

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>