Aktualności
Poprzedni Następny
Powrót

Do 31.07 trwają zapisy na warsztaty w Łodzi, Lublinie i Gdańsku

Serdecznie zapraszamy organizacje/instytucje z woj. pomorskiego, lubelskiego oraz łódzkiego do udziału w projekcie “Sztuka dla widzów – upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury”.

W tym roku w projekcie odbędą się:

we wrześniu:
- dwudniowe warsztaty z Paulem Bogenem: wypracowanie misji/wizji/strategii organizacji uwzględniającej plan rozwoju widowni

w listopadzie:
- dwudniowe warsztaty z Fundacją Impact – narzędzia i metody rozwoju widowni, stworzenie planów rozwoju widowni
- indywidualne konsultacje
- zbieranie studiów przypadku do publikacji

w grudniu:
- ogólnopolskie spotkanie poświęcone koncepcji audience development w Warszawie
+ ewaluacja projektu
- wydanie publikacji podsumowującej tegoroczny projekt

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymagane jest jednak wypełnienie kwestionariusza oraz deklaracja aktywnego zaangażowania ze strony uczestniczących organizacji tzn. że:
- będą działać na rzecz realizacji celu – stworzenia strategii i programu rozwoju własnej widowni;
- wytypują jedną osobę, która stanie się liderem procesu w macierzystej organizacji (współpraca wszystkich pracowników może się momentami okazać niezbędna!) i będzie uczestniczyć w obu warsztatach;
- udostępnią do wspólnej analizy dane dotyczące swoich widowni;
- użyczą materiałów zdjęciowych dokumentujących realizowane przez nie projekty lub wyrażą zgodę na wykonanie fotografii na potrzeby promocji i publikacji;
- wezmą udział w działaniach promocyjnych projektu;
- wyrażą zgodę na prezentację przebiegu oraz wyników procesu na stronie internetowej www.rozwojwidowni.pl oraz w publikacji podsumowującej projekt.

Zdając sobie sprawę z Państwa ograniczonego czasu, postaramy się o to, by działania prowadzone były w sposób jak najbardziej efektywny i jednocześnie jak najmniej absorbujący.


Wyboru organizacji uczestniczących w projekcie w tym roku dokonają przedstawiciele Fundacji Impact we współpracy z partnerami lokalnymi (Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Lublin: Warsztaty Kultury, Łódź: Stowarzyszenie Topografie i Fabryka Sztuki).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będziemy mogli niestety przyjąć wszystkich organizacji. Głównym założeniem jest stworzenie zróżnicowanych grup, w których zostaną zachowane proporcje pomiędzy organizacjami dużymi i małymi, publicznymi i pozarządowymi, działającymi komercyjnie i nie dla zysku.

W zależności od liczebności grupy w warsztatach będzie mogło wziąć udział jeden/maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji.

Prosimy o odesłanie kwestionariusza do dnia 31.07.2012 na adres
rozwojwidowni@art-impact.pl

O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa do 15 sierpnia.

Projekt finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>